Larödhus Förskola

-En hälsofrämjande förskola!

Våra mål

Läroplanen ( Lpfö 18 ) ligger till grund för vår verksamhet.

 

 

Prioriterade mål för verksamhetsåret ht 2021/vt 2022

 

1-3 år

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:

          

förmåga att samarbeta

- förmåga att uttrycka tankar och åsikter

- förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och miljön på förskolan

 

    4-6 år

  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 - intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

    •