Larödhus förskola

    En hälsofrämjande förskola!

Vårt prioriterade mål 2023/2024

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att  utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande" (Lpfö18).