Larödhus Förskola

-En hälsofrämjande förskola!

Våra mål

Läroplanen ( Lpfö 18 ) ligger till grund för vår verksamhet.

 

 

Prioriterade mål för verksamhetsåret ht 2022/vt 2023

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:

          

- självständighet och tillit till sin egen förmåga

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

    •