Larödhus förskola

    En hälsofrämjande förskola!

Ledningsgruppen består av:

Linda Winroth (Rektor)                      

Frida Bengtsson (Biträdande rektor)                

Louise van Huisstede

Åsa Modig

 

Samtliga i ledningsgruppen arbetar i barngrupperna varje dag.