Larödhus förskola består av ett gemensamt hus med fyra avdelningar. 

Gul och Grön för de minsta (1-3 år) och Lila och Röd för de äldsta (3-5 år).

Hos oss följer pedagogerna barnen från inskolningen till Naturgruppen.

Våra öppettider 6.30-18.