Larödhus Förskola

-En hälsofrämjande förskola!

Inskolning

Vår inskolningsperiod varar i 2 veckor.

Första veckan är ni här tillsammans med ert barn 2 timmar/dag.

Andra veckan kommer barnet att vara här längre och delta i våra rutiner och aktiviteter.

Under dessa veckor lär barnet känna till omgivningen och pedagogerna.

 

Välkommen till oss!