Nyfikenhet och leklust!

2017-06-02

Vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till skapande, experimenterande, lek och lärande. Vi arbetar projektinriktat vilket innebär att vi försöker fånga upp barnens intressen och utifrån dessa skapa miljöer och situationer som är roliga och lärande för barnen. Vårt mål är att barnen ska få uppleva, upptäcka och utforska matematik, naturvetenskap, teknik, språk, kommunikation samt utveckla sin sociala förmåga.

 

 

 Vi utforskar en solros!

Vår förskola ligger centralt i Laröd, omgiven av skog, grönområde, flertalet lekplatser och närhet till havet.

 

Vårt fokus ligger på vår hälsa genom daglig utevistelse, rörelse och nyttig mat.

 

Vi vill att barnen ska få möjlighet att uttrycka sina

egna tankar, initiativ, intresse och vara delaktiga i vår verksamheten.