Larödhus Förskola

-En hälsofrämjande förskola!

Om Förskolan

År 1975 började förskoleverksamheten i en Patricervilla. Villan revs och i december 1984 stod Sörgården färdig. Mellangården byggdes lite senare och stod klar 1989. Från att ha vart en kommunal förskola ombildades Larödhus förskolor till privat regi år 1993. År 1995 startades en naturgrupp på förskolan där de äldsta barnen fick gå. Den 4 september 2005 brann Sörgården ner och vi fick nya provisoriska lokaler i form av moduler från Expandia. I augusti 2013 blev vår nya förskola färdig där alla avdelningar är under samma tak.